Dobrovolnictví zaměřené na starší a chronicky nemocné v Ústeckém kraji součástí mezinárodního projektu

Dobrovolnictví zaměřené na starší a chronicky nemocné v Ústeckém kraji součástí mezinárodního projektu

Dobrovolnictví je součástí sociálních inovací, zlepšování kompetencí a podnikání v regionu Podunají. Zatímco mladí lidé hledají lepší pracovní příležitosti ve velkých městech či v zahraničí; chceme povzbudit starší obyvatelstvo k aktivnímu soužití a využívání nových a...