OPZ+ Bydlím v Ústí nad Labem

Odebírejte aktuální zprávyNapište nám

číslo výzvy 03_22_101

Hlavním cílem projektu

je prostřednictvím činností realizačního týmu a multidisciplinární spolupráce s dalšími subjekty na území města Ústí nad Labem přispět ke snížení počtu osob v bytové nouzi a podpořit je v jejich integraci a sociálním začlenění.

Cílová skupina 80% lidé z Ukrajiny, viz dále

Změny ve vztahu k osobám v bytové nouzi a bytovou nouzí ohroženým:

Klíčová změna, kterou projekt přinese spočívá snížení počtu osob nacházejících se v bytové nouzi na území města Ústí nad Labem a to nejen v případě klientů, které vstoupí do bydlení v rámci bytů zařazených do projektu (42 účastníků), ale také u klientů, kteří využijí kontaktní místo pro bydlení (minimálně 70 osob). Změnou bude rovněž podstatné zvýšení dovedností a kompetencí těchto osob ve schopnosti udržet si bydlení, začlenit se do společnosti a ve svém důsledku takto vybavení účastníci nebudou muset v budoucnu využívat systém a síť pomoci a podpory.

Změny ve vztahu k široké veřejnosti:

Hlavní změna bude spočívat ve snížení tenze a ohrožení mezi osobami sociálně vyloučenými a tímto vyloučením ohroženými a širokou veřejností, čímž dojde ke snížení napětí mezi těmito skupinami, které je zejména na území města Ústí nad Labem vyšší než v jiných regionech ČR.

2 klíčové aktivity:

1. A Podpora zabydlování a podpora bydlení
Cílem aktivity je podpora přechodu CS ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a podpora dlouhodobého udržení tohoto bydlení

2. B Kontaktní místo pro bydlení
Cílem aktivity bude řešení bytové situace domácnosti a zabránění jejímu propadu do bezdomovectví prostřednictvím kontaktního místa pro bydlení (KMB).

KMB poskytne občanovi, předpokladem je 80 % pro lidi z Ukrajiny, informace a poradenství související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě. Pomůže lidem udržet stávající bydlení či zajistit nové.

Popis cílové skupiny: Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení:

Projekt se v rámci této skupiny osob bude zaměřovat zejména na: · osoby přicházející do České republiky z území Ukrajiny v důsledku války s Ruskou federací dle § 3 odst. 2) zákona č. 65/2022 Sb. a dle §1 zákona č. 66/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace; a dále osoby, které po uplynutí výše uvedené dočasné ochrany setrvávají legálně na území ČR

  •  rodiny s dětmi, včetně rodičů samoživitelů
  • osoby s dluhy nebo v dluhovém ohrožení
  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením
  • mladí lidé do 18 let
  • osoby žijící na okraji společnosti a osoby bez přístřeší
  • osoby v krizi a čelící mimořádným událostem

Napište nám