Dobrovolnictví je součástí sociálních inovací, zlepšování kompetencí a podnikání v regionu Podunají. Zatímco mladí lidé hledají lepší pracovní příležitosti ve velkých městech či v zahraničí; chceme povzbudit starší obyvatelstvo k aktivnímu soužití a využívání nových a meziodvětvových služeb.

Dobrovolnické centrum, z.s. v Ústí nad Labem je součástí nadnárodní sítě (vznikajícího Konsorcia, 27 partnerů) pro spolupráci, která bude navrhovat, testovat a implementovat nové prostředí pro starší lidi nad 55 let a chronicky nemocné v 9 podunajských regionech, včetně Ústeckého kraje. Vedle zdravotních problémů navíc 80% starších spoluobčanů trpí depresí, osamělostí, sociální deprivací, špatnou kvalitou života, kognitivním poklesem, zvýšeným rizikem somatických poruch. Navrhneme inovativní technologie a řešení pro vývoj služeb / modelů inteligentní péče.
Dobrovolnictví je nyní součástí inovativního vzdělávacího prostředí schopného utvářet nové učební nástroje, obsahy a vzdělávací programy ke zlepšení dovedností pro poskytování nových integrovaných pečovatelských služeb. Dobrovolníci se zapojí do oslovení starší populace – do testování u koncových uživatelů například v oblasti sledování zdravotního stavu, fyzické činnosti, životního stylu či volného času. Dobrovolnické centrum, z.s. se naopak aktivně zapojí do Centra pro nadnárodní učení s cílem zvýšit schopnosti orgánů veřejné moci vytvářet politické nástroje, které lépe reagují na poptávku a výzvy v oblasti inteligentní péče a předvídají nebo zlepšují přístup starších k integrovaným pečovatelským službám.

Projekt s názvem D-CARE byl zahájen v červenci 2020 a stanovuje aktivity pro 30 měsíců mezinárodní spolupráce. Českými projektovými partner jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dobrovolnické centrum, spolupracujícími municipalitami město Lovosice a Tisá a sociální partner Brdy – Vltava o.p.s.