Český statistický úřad na tiskové konferenci dne 27.10.2020 zveřejnil data statického šetření za sběr dat k neziskovým organizacím za rok 2018.

Dobrovolníci v Česku odpracovali v roce 2018 v neziskových organizacích 56,87 milionu hodin. Zdarma tak odvedli práci, která by měla při mediánovém výdělku hodnotu přes 9,32 miliardy korun. Pro ocenění dobrovolnické práce použil ČSÚ mediánovou mzdu. V roce 2018 činila na hodinu 163,9 korun.

Více informací o výsledcích šetření najdete v tiskové zprávě ČSÚ a prezentaci k tiskové konferenci.

Zdroj informací https://www.czso.cz/csu/czso/domov