Válka na Ukrajině začala na konci února 2022 a Ústecký kraj v reakci na to zahájil ve čtvrtek 3. března 2022 v 8 hodin v budově bývalého rektorátu ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v ulici Hoření provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Toto místo bylo zpočátku k dispozici nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu a sloužilo lidem, kteří prchli před válečným konfliktem na Ukrajině k vyřízení potřebné registrace a získání povolení k pobytu. Díky neúnavné práci dobrovolníků, neziskových organizací, složek integrovaného záchranného systému a krajského úřadu Ústeckého kraje tu však uprchlíci nalezli i důstojné zázemí, kde si mohli po namáhavé cestě odpočinout, občerstvit se a vybavit se základními hygienickými potřebami, šatstvem, či potřebami pro děti. Někteří z příchozích Ukrajinců se postupem času zapojili do pomoci svým krajanům a stali se platnými členy dobrovolnického týmu.

KACPU v Ústí nad Labem fungovalo téměř 13 měsíců do 31.3.2023 a zajištění jeho provozu bylo neplánovanou zkouškou pro všechny zapojené. Od dubna veškerou administrativní agendu převzal Odbor azylové a migrační politiky ve svých kancelářských prostorách v Berní ulici v Ústí nad Labem.

Významné momenty a setkání na KACPU:

  • 6/2022 uspořádání děkovné akce „Opejkačka“, na kterou dorazil i pan hejtman Ing. Jan Schiller a využil příležitosti osobně poděkovat všem dobrovolníkům, tlumočníkům a ostatním pomáhajícím
  • 06/2022 návštava Filippa Grandi, vysokého komisaře UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), který dobrovolníkům a občanské společnosti v Česku poděkoval a novinářům mj. řekl, že jedna věc je přístup vlády, ale podstatné je, jak lidé reagují a pomáhají v regionech
  • 07/2022 setkání s Mgr. Oleksandrem Lutsenkem, Konzulem Velvyslanectví Ukrajiny v ČR
  • 11/2022 dorazila Viktoriya Shaban z oddělení právní ochrany uprchlíků UNHCR
  • 3/2023 Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny

Nastalá mimořádná událost vedla ke spolupráci nejen se státní správou a složky IZS, ale došlo rovněž k propojení s nevládními organizacemi jako například: Člověk v tísni, Poradna pro integraci, Ústecká komunitní nadace, Český červený kříž, krizové a intervenční centrum Spirála, Panel humanitárních organizací, Národní asociace dobrovolnictví a především díky pomoci zapojených dobrovolníků jsme mohli pokrýt provoz KACPU od prvního do poslední dne jeho fungování.

V rámci projektu „Interkulturní asistence a koordinace dobrovolníků v Ústeckém kraji“, který financovalo Ministerstvo vnitra ČR v rámci programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022, vznikla také brožura s názvem „DOBRODĚNÍ“ a je pro Vás ke stažení zde:

Napište nám