Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj

Vytváříme a poskytujeme profesionální zázemí dobrovolníkům a propagujeme dobrovolnictví jako přirozenou součást života a společnosti

Jako regionální dobrovolnické centrum chceme posunout téma dobrovolnictví zase ještě dál – otevřít dveře dalším možnostem pro dobrovolníky i organizace, podpořit koordinátory dobrovolníků, propojit nabídku a poptávku a ukázat na dalších místech, že dobrovolnictví má smysl.

Jsme partnerem Ministerstva vnitra ČR a dalších Regionálních DC v jiných krajích a společně jsme připraveni na setkávání, konzultování, síťování, propojování, školení i sdílení dobré praxe.

Projekt rozvoj dobrovolnictví v ČR

Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky.

Náš tým

Poznejte členy našeho týmu

Mgr. Lenka Vonka Černá
Mgr. Lenka Vonka Černá

Ředitelka, Dobrovolnické centrum, z.s.

Bc. Jiřina Gasserová
Bc. Jiřina Gasserová

Krajská koordinátorka

Bc. Stanislava Hamáková, DiS.

Bc. Stanislava Hamáková, DiS.

Krajská koordinátorka

Iveta Strnádková

Iveta Strnádková

Finanční manažerka

Partneři