Svou činnost obnovilo Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj. Stejně jako na jaře vyhledává a koordinuje dobrovolníky z celého Ústeckého kraje. Současná poptávka po dobrovolnících se od té jarní vlny podstatně mění. Dobrovolníci již ve velkém nešijí roušky, na nákupy chodí v minimálním množství. Největší poptávka po dobrovolnících je do zdravotnických zařízení (nemocnice) a pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, dětské domovy, alzheimer centra, apod.). 
 
Prostřednictvím online registrace se již přihlásilo cca 200 dobrovolníků, které v současné době online školí tým cca 20 zkušených školitelů. Během školení dobrovolník získá všechny potřebné informace o dobrovolnictví v souvislosti pandemií Covid-19. Jaké jsou možnosti zapojení, jaká jsou rizika, s jakými situacemi se při dobrovolnické činnosti může setkat. Po proškolení dojde k podepsání dobrovolnické dohody a dobrovolníka následně kontaktuje koordinátor/ka dobrovolníků v dané organizaci nebo lokalitě.
Dobrovolníci jsou z celého Ústeckého kraje, zkušení i nováčci, v konkrétním místě se zapojují pod vedením dobrovolnického koordinátora a kontaktní osoby v zařízení, kteří spolu v tandemu nejlépe vyhodnocují oblast zapojení dobrovolníka, zadávají mu činnost a také přebírají výsledek pomoci dobrovolníka. A poděkování je součástí každého stupně spolupráce.
Krajské koordinační centrum eviduje poptávku po dobrovolnících do přímé péče o klienty, na pomocné krátkodobé činnosti v provozních pozicích, nebo jako společníky a to i v online prostředí.
V současné době je navázána aktivní spolupráce s Domovem pro seniory v Podbořanech, s Domovem pro seniory v Doběticích, s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, s Domovem Alzheimer Most a Sociálními službami města Lovosice. Komunikujeme s Domovem pro seniory v Klášterci nad Ohří, s Nemocnicí Kadaň a mnoha dalšími.
Potřeba dobrovolníků je velká a připravujeme se na větší poptávku. Proto na všechny dobrovolníky apelujeme, aby i přes své „nasazení“ nezapomínali na své zdraví, dodržovali protiepidemická opatření a udržovali se v psychické pohodě.