I přes zpřísňující se opatření v souvislosti s koronavirem se Regionálnímu dobrovolnickému centru pro Ústecký kraj podařilo zrealizovat plánovaný den otevřených dveří.

Součástí činnosti regionálních dobrovolnických center je informovat širokou i odbornou veřejnost o dobrovolnictví v daném kraji. Jednou z aktivit jsou tedy dny otevřených dveří. Ten historicky první pro Ústecký kraj proběhl v září 2020 a byl věnovaný dobrovolnictví v sociálních službách a jejich zařízeních. Dalším dne otevřených dveří mělo být veřejné setkání zástupců lokálních dobrovolnických center, samosprávy a široké veřejnosti v regionální knihovně v Teplicích. Aktuální situace však velkým „osobním“ setkáním nepřeje a tak část programu byla převedená do online prostředí a zároveň bylo možné se prostřednictvím rezervačního systému objednat na osobní konzultaci do kanceláře Dobrovolnického centra z.s. v Ústí nad Labem.

V dopoledním bloku se setkali zástupci Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj a lokálních dobrovolnických center (LDC). V úvodu došlo k představení regionálního dobrovolnického centra, jeho činnosti a webových stránek, které v současné době nejvíce slouží jako sběrna dat zájemců o dobrovolnictví. Poté následovalo „kolečko“, kdy zástupci LDC informovali o novinkách ze svých regionů, o stavu dobrovolnictví a o možnostech vzájemné spolupráce či inspirace v současné době. V průběhu setkání se k diskuzi připojila zástupkyně společnosti Zapojimse.cz, která informovala o současných možnostech využívání firemního dobrovolnictví a vzájemné spolupráce s LDC.

Druhý blok byl věnovaný potřebám samosprávy v souvislosti s dobrovolnictvím. Zástupci měst a obcí se přišli informovat o možnostech spolupráce, pojmu profesionalizace dobrovolnictví či možnostech rozvoje již funkčního komunitního dobrovolnictví (sousedské výpomoci). Zároveň již zaznělo několik konkrétních poptávek po dobrovolnících v souvislosti s pandemií.

Závěrečný blok byl věnován široké veřejnosti. Zúčastnili se ho zástupci RDC a LDC, aktivní dobrovolníci z celého Ústeckého kraje i zájemci o dobrovolnictví v současné době.

I přes všechny překážky a komplikace, které s omezeními přichází, se podařilo celý den úspěšně zrealizovat.