Odborné publikace D-CARE

Odborné publikace D-CARE

V projektu D-CARE jsme vytvořili 3 publikace, které mají sloužit jako inspirace pro další organizace (municipality, poskytovatele sociální a zdravotní péče, vzdělávací a výzkumné, či neziskové organizace), které se chtějí zapojit do rozvoje digitalizace v oblasti...