Dobrovolnictví v sociálních službách

Dobrovolnictví v sociálních službách

Do sociálních služeb vstupují vedle profesionálních pracovníků také dobrovolníci. Úkolem značné části z nich  je pomoci pracovníkům v přímé péči ulehčit práci s uživateli služeb, doplnit ji, osvěžit a celkově ve spolupráci s organizací, do níž dobrovolníci vstupují,...