Dobrovolnictví pro každého

Dobrovolnictví pro každého

Dobrovolnické centrum spolu se zahraničními partnery dokončilo a pro veřejnost připravilo FOTOBOOK více jak dvouleté intenzivní a inspirativní spolupráce v oblasti Inkluzivního dobrovolnictví. Společným cílem projektu IMProVE bylo zachytit příklady zapojování lidí s...
Dobrovolnictví zaměřené na starší a chronicky nemocné v Ústeckém kraji součástí mezinárodního projektu

Dobrovolnictví zaměřené na starší a chronicky nemocné v Ústeckém kraji součástí mezinárodního projektu

Dobrovolnictví je součástí sociálních inovací, zlepšování kompetencí a podnikání v regionu Podunají. Zatímco mladí lidé hledají lepší pracovní příležitosti ve velkých městech či v zahraničí; chceme povzbudit starší obyvatelstvo k aktivnímu soužití a využívání nových a...