Tři z řad dobrovolníků Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem se zúčastnili dalšího pokračování programu Active Collective, které se tentokrát konalo první červnový týden v malém městečku v Rumunsku, v Baia Mare. Lucii, Žanetu, Zdeňka a další dobrovolníky z celé Evropy hostila místní YMCA Romania. Aktivity, kterým se YMCA na celém světě věnuje, jsou opravdu různorodé. Jde o charitativní práce, volnočasové aktivity, provozování sportovišť, poradenství, vzdělávání, lidskoprávní nebo environmentální projekty. Společným jmenovatelem je ale podpora mladých lidí a výchova k hodnotám. YMCA Baia Mare v současné době spolupracuje ve velké míře především s uprchlíky z Ukrajiny.

Kromě workshopů týkajících se sociálních dovedností a duševního zdraví bylo na programu především vzájemné sdílení zkušeností ze sociálních zahrad, komunit a práce v terénu. Společnými silami dobrovolníci odvedli na nově založené komunitní zahradě v areálu místního etnografického muzea spoustu práce a místní komunita tak již brzy bude moci sklízet plody společného úsilí. Společně také oslavili 180 narozeniny sdružení YMCA, které dnes funguje již ve 120 zemích po celém světě, včetně České republiky.

Jsem vděčná za neskutečnou porci inspirujících zkušeností a znalostí, které jsem si s sebou odvezla domů. Těším se nyní, jak je zúročím na vlastních projektech. Nejen já jsem plna nových informací a nápadů. Po týdnu se vracím do své vlastní komunity, zahrady a jsem ještě o něco více nadšená pro věc.

Dobrovolnice Žaneta Strohová
Projekt Active Collective
2021-1-NL01-KA220-ADU-000026100
ERASMUS+ Cooperation partnerships in adult education
Realizační partner Dobrovolnické centrum, z.s.
Kooperační partner Národní asociace dobrovolnictví, z.s. a RADKA z.s.