Naše Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj se vedle mnoha lokálních a regionálních programů a témat také věnuje přeshraniční výměně dobrovolníků a dobrovolnic. V projektu Posilování porozumění a přeshraniční spolupráce jsme díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti v prvních 6 měsících dokázali aktivně oslovit 32 škol v Česku a Německu a seznámit je roční dobrovolnickou stáží za hranicemi. Orientace na pedagogy ve školách je pro nás zásadní, protože jsou v přímém kontaktu s mladými lidmi, kteří touží měnit svět k lepšímu a mají ideály. Pedagogové vědí, jaké osobnosti mají ve svém kolektivu, kdo jde individuální cestou životem a má potřebu sociální interakce či by rád rozvinul nebo získal další své kompetence.

V současné době v českém pohraničí koordinujeme 13 mladých německých dobrovolníků a dobrovolnic a připravujeme nová hostitelská místa od září. Za zmínku stojí například Veřejné akvárium v České Lípě, ústecká Knihovna nebo obnovujeme místo v Národním parku České Švýcarsko. Zcela novým tématem přeshraniční spolupráce je zapojování uprchlíků z Ukrajiny a první pokusy inkluzivního přístupu také v tomto projektu. Jenom v Ústí nad Labem nalezlo domov více jak 2500 lidí z Ukrajiny, převážná část jsou matky s dětmi a mladými studenty, kteří se v důsledku války na Ukrajině sžívají s českým pohraničím. Usilujeme jak o integrační spolupráci v rámci realizačního týmu projektu, tak připravujeme nabídku pro mladé Ukrajince získat dobrovolnickou stáž v německém pohraničí. Propojování se zahraničními dobrovolníky vytváří jak v projektu, tak především v pohraničí nové perspektivy a vyvazuje region ke změnám postojů a stereotypů.

Velmi se těšíme z narůstajícího zájmu škol v pohraničí, které mají zájem o německé dobrovolníky a dobrovolnice a chystají se mladé rodilé mluvčí zapojovat do výuky němčiny, ale i do dalších předmětů a němčinu oživovat jako přirozenou součást soužití v blízkosti hranic. Namátkou jmenujeme například hotelovou školu v Teplicích, Základní školu v Dubí, Základní školu a mateřskou školu v Dolní Poustevně nebo v Bohosudově, zemědělskou školu Libverda v Děčíně a mnoho dalších.

V letních měsících se zaměřujeme na přípravu hostitelských organizací, do kterých od září nastoupí 15 německých dobrovolníků a dobrovolnic. Probíhají online schůzky nebo dochází k prvním osobním setkáním a přípravě spolupráce po celý následující školní rok. Projekt Posilování porozumění a přeshraniční spolupráce nám umožnil udržet kvalitu spolupráce a dal nám čas se zamyslet, jak chceme dobrovolnictví přes hranice rozvíjet dál. S radostí můžeme oznámit, že jsme také díky projektu získali od září 2024 do srpna 2027 tříletou podporu v projektu (S)rosteme v Evropě a získané poznatky budeme integrovat do další silné etapy, kterou máme před sebou.

Projekt Posilování porozumění a přeshraniční spolupráce

Poděkování Česko-německému fondu budoucnosti

Koordinátorka Mgr. Lenka Vonka Černá a tým spolupracovníků a dobrovolníků a dobrovolnic