Do sociálních služeb vstupují vedle profesionálních pracovníků také dobrovolníci. Úkolem značné části z nich  je pomoci pracovníkům v přímé péči ulehčit práci s uživateli služeb, doplnit ji, osvěžit a celkově ve spolupráci s organizací, do níž dobrovolníci vstupují, zlepšit pro uživatele kvalitu poskytované služby.

Slunečnice, z.s. z Děčína se rozhodla přispět k rozvoji dobrovolnictví v sociálních službách a realizuje projekt s názvem Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015239). Vznikl projekt na bázi partnerství se 6 poskytovateli sociálních služeb, kteří projdou motivačními workshopy k dobrovolnictví, absolvují kurz Profesionalizace dobrovolnictví a získají příklady dobré praxe na stážích v Sasku.

Motivační workshopy nastartovaly zájem o dobrovolnictví v organizacích, které vnímají potřebnost zapojení dobrovolníků a dobrovolnic do svých služeb. Cílové skupiny jsou různé, ale zájem je společný. Partnerské organizace jsou:  Cesta do světa, p.s. Slunečnice – věnují se lidem s mentálním postižením, Indigo Děčín – nízkoprahová a terénní práce s dětmi a mládeží; Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva – nízkoprahová a terénní práce s dětmi, mládeží a rodinami;  Charitní sdružení Děčín – odborné poradenství rodinám; Křesťanské společenství Jonáš – nízkoprahové denní centrum a Valérie – Homecare, s.r.o. – Domov pro seniory, kde již zkušenosti s dobrovolníky mají, ale nedaří se jim je dlouhodobě udržet a chtějí posílit svou metodickou a koordinační práci.

Nyní probíhá akreditovaný kurz Profesionalizace dobrovolnictví; organizace vyslaly po 2 pracovnících na pětidenní kurz. Lucie Grajcarová z Indiga říká: „Odnáším si spoustu užitečných informací, nalezený další smysl v mém životě a těším se na další naší spolupráci v projektu a s dobrovolníky, které rádi v naší organizaci uvítáme. Dokáži si představit uplatnění dobrovolníka na svém pracovišti.“ Jinak užitek kurzu Profesionalizace dobrovolnictví pro rozvoj spolupráce s dobrovolníky hodnotí Markéta Předotová z Cesty do světa: „Obohatilo mě to nejenom po stránce získání kompetencí koordinátora dobrovolníků, ale když jsem si dala zpětnou vazbu sama pro sebe, tak jsem prošla i osobnostním rozvojem. Spousty věcí a materiálů použiji i v každodenní praxi, nejenom při koordinaci dobrovolníků.“

Dobrovolnictví na Děčínsku má v projektu významnou podporu. Celý proces zavádění dobrovolnictví v sociálních službách bude důkladně evaluován a poznatky zveřejněny pro zlepšování koordinace, postavení a metodik dobrovolnictví v sociálních službách. Další informace poskytne Šárka Zimová Dostálová, ředitelka Slunečnice, z.s. (www.slundecin.org)