Dobrovolnictví v Ústeckém kraji se připravuje na pomoc v podzimní druhé vlně pandemie. V pátek 25.9.2020 Dobrovolnické centrum, z.s. přijalo výzvu Ústeckého kraje a obnovilo kontaktní/krizové telefonní číslo 732 893 232 a kontaktní mail dcul.dobrovolnici@seznam.cz pro dobrovolníky i organizace.

Cílem časově ohraničeného Krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj je zajistit síť lokálních dobrovolnických center a dostupnost dobrovolníků v terénu podle potřeb společnosti a vývoje pandemie. Obnova sítě je snadná z důvodu dlouhodobé spolupráce dobrovolnických center v rámci neformální Rady dobrovolnických center Severozápad a díky průběžné spolupráci neziskových organizací se složkami Integrovaného záchranného systému v rámci Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje. Vedle dlouhodobě fungujících kontaktů budou v síti podchyceny další skupiny dobrovolníků a dobrovolnic, které flexibilně zareagují na potřeby v terénu.

V prvním týdnu měsíce října dojde k obnovení spojení s organizacemi, kontrola dostupných ochranných pomůcek pro dobrovolníky, sestavení řídícího týmu, rozdělení rolí, příprava kampaně k oslovení stávajících dobrovolníků uvnitř dobrovolnických center a nových kontaktů z řad veřejnosti a proškolení zájemců o dobrovolnictví.

Další informace: Mgr. Lenka Vonka Černá, tel.: 606 512 905, mail lenka.cerna@dcul.eu