V rámci projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ vám ve spolupráci se vzdělávací organizací ACCENDO nabízíme bezplatné vzdělávání koordinátorů dobrovolníků a dobrovolníků. Jedná se o základní informace o dobrovolnictví ve spojení se vzdělávacími moduly na měkké dovednosti. 
Více informací o jednotlivých kurzech, termíny, vzdělávací moduly a medailonky lektorů naleznete v přiložených pozvánkách:

Více informací o kurzech a možnostech přihlášek se dozvíte u krajských koordinátorek – kontakty.

Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, je spolufinancován z Evropské unie (EU), Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky.