Dobrovolnické centrum v rámci mezinárodního projektu IMProVE 2.0 zaměřeného na inkluzivní dobrovolnictví pořádalo školení Inclusion Buddy – badíků, kteří budou oporou dobrovolníků s postižením.

Od konce ledna do první poloviny února probíhalo každý čtvrtek odpoledne školení dobrovolníků, kteří se do programu zapojili. Školení byly celkem čtyři. Na prvním školení lektorky seznámily dobrovolníky s chodem Dobrovolnického centra, s projekty, do kterých je centrum zapojeno a taky s projektem Improve 2.0 o inkluzivním dobrovolnictví.

Na druhém setkaní se účastníci školení věnovali druhům a typům postižení. Seznamovali se s nimi, zkoušeli si situace, do kterých se mohou s kamarádem s postižením dostat a vyhodnocovali a bavili se o tom, jak nejlépe by mohli zareagovat na danou situaci.

Třetí školení se věnovalo převážně komunikaci. Jak s postiženými lidmi komunikovat. Formou her si účastníci školení zkoušeli různé situace a otázky, které jim může postižený člověk položit. Od osobních až po každodenní.

Na posledním setkání účastníci školení obdrželi certifikáty za jeho absolvování. Následovaly hry a nácvik situací, do kterých se můžete se svým dobrovolníkem dostat. Krádež zboží na charitativní akci, zboření sousedova plotu…

S účastníky školení se budeme setkávat každý měsíc, abychom zjistili, co je u nich nového. Také se pro ně budeme snažit najít vhodného dobrovolníka s postižením.

Autor: Tereza Laubeová, lektorka

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109
Typ grantu:  Erasmus+ KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education