Dobrovolnické centrum spolu se zahraničními partnery dokončilo a pro veřejnost připravilo FOTOBOOK více jak dvouleté intenzivní a inspirativní spolupráce v oblasti Inkluzivního dobrovolnictví.

Společným cílem projektu IMProVE bylo zachytit příklady zapojování lidí s mentálním postižením do dobrovolnictví a ukázat, že každý se může stát dobrovolníkem. Takové dobrovolníky jsme vyhledali v Portugalsku, Německu, Rakousku a také u nás v Česku, v našem Ústeckém kraji. FOTOBOOK je náš finální dokument o tom, co jsme diskutovali a zkoumali na setkáních v Lisabonu, Passau, Graz nebo v Ústí nad Labem. Společně jsme zorganizovali interaktivní webinář, na jehož šíření se podílela evropská síť dobrovolnických center Volonteurope. Vedli jsme rozhovory jak se samnotnými lidmi s postižením, tak s jejich rodinnými příslušníky a pracovníky, kteří je podporují na cestě k samostatnosti a aktivnímu společenskému i pracovnímu životu. Projekt v prosinci končí, ale přátelství a spojenectví s cílem dát hlas lidem, kteří mají snížené příležitosti, nás spojuje napříč zeměmi. Děkujeme za podporu Evropské unii z programu ERASMUS+.

Fotobook