Ve středu 18. ledna 2023 oceňovala Nadace rozvoje občanské společnosti v Praze české spolky a jednotlivce za výjimečné skutky v kategoriích Neziskovka roku a Cena Ladislava Čerycha za Čin roku. Ceny jsou NROS vyhlašovány na podporu občanské společnosti, a v této aktuální hledali organizátoři osobnosti, které pomáhaly při pandemii covid-19, zachránily lidský život, poskytly podporu při tornádu na jižní Moravě nebo při válce na Ukrajině.

Slunečnice, z.s. na podzim 2022 nominovala (nominace) děčínského občana a výraznou osobnost veřejného života Petra Tobiáše, kterého hodnotící komise nakonec vybrala do TOP 3 osobností z celé České republiky.

„I když Petr nezískal hlavní cenu, jeho umístění vnímáme jako obrovské poděkování nejen Petrovi, ale všem děčínským dobrovolníkům, kteří v pandemii Covid-19 aktivně pomáhali, a bez kterých si neumíme vůbec představit, jak bychom roky 2021 a 22 zvládli“, říká tehdejší koordinátorka pomoci při pandemii Doubravka Dostálová. „Petr byl jedním z nejpracovitějších dobrovolníků. Zapojil se stovkami dobrovolnických hodin do rozsáhlé pomoci seniorům a ostatním potřebným v Děčíně a do svých aktivit zapojoval i další subjekty. Pomáhal osobně osamělým seniorům se zajišťováním jejich potřeb, nákupů, zaktivizoval zapojení místních dobrovolných hasičů, s nimiž seniorům vozil obědy, vypomáhal v místním Domově pro seniory v době personální nouze způsobené nemocnými pracovníky, stejně tak vypomáhal v Křesťanském společenství Jonáš poskytujícím služby pro osoby bez domova, zapojoval se do dalších mimořádných aktivit, které jsme v Dobrovolnickém centru Slunečnice v Děčíně v té době zajišťovali.“

Jeho obrovské nasazení pomohlo zejména v říjnu 2020 zajistit péči o seniory, kteří v DPS na Kamenické ul. měli kvůli velkému výpadku zaměstnanců omezenu základní péči. V domově pomáhalo více dobrovolníků, ale v kontextu všech dalších zapojení pana Petra Tobiáše bylo to jeho nesporně přínosnější – jako profesionál (dobrovolný hasič, zdravotník a pracovník působící v sociální oblasti) mohl v dobrovolné pomoci vykrývat i noční směny, na které ostatní dobrovolníci bez kvalifikace nemohli. Na směny nastupoval i po ukončení směn ve své vlastní práci a jeho nasazení bylo obdivuhodné.

Dobrovolnické centrum Slunečnice tímto Petrovi Tobiášovi z celého srdce děkuje a věří, že jeho příběh může být inspirací i pro ostatní dobrovolníky a občany našeho města.

Šárka Ludmila Podrábská
Ředitelka Slunečnice, z.s.