Evropský sbor solidarity (ESC) jako program Evropské komise přichází do nového období (2021-2027), ve kterém ho čeká několik změn. O těch informovala europoslankyně Michaela Šojdrová spolu se svými hosty na webináři ze dne 3. února 2021. 

Evropský sbor solidarity si klade za cíl posílit zapojení mladých lidí – dobrovolníků do solidárních projektů. Sbor je prostředkem, který pomáhá posilovat soudržnost, solidaritu a demokracii v Evropě i v zahraničí a řešit společenské a humanitární otázky/výzvy v praxi se zvláštním zaměřením na podporu sociálního začlenění.

V novém období je plánovaná podpora až 350 tisíc mladých lidí (účastníků) zapojených do dobrovolnictví (mezinárodní i národní), solidárních projektů a humanitární činnosti. Věk účastníků je programem stanoven od 18 do 30 let, s výjimkou humanitární činnosti. Žadatelem o podporu mohou být nestátní neziskové organizace nebo v případě solidárních projektů i neformální skupiny min. 5 mladých lidí. Více informací o programu je možné získat na webových stránkách národní agentury, nebo Evropského portálu pro mládež.

Výstupy z uskutečněného webináře najdete zde:
Nařízení o Evropském sboru solidarity
Fact sheet s grafy o Evropském sboru solidarity
Finální politická dohodu institucí EU o programu