Dobrovolnické centrum z.s. každoročně uděluje dobrovolníkům Ústeckého kraje cenu Křesadlo za jejich přínos a angažovanost ve společnosti. Cenu založila organizace Hestia, která se dlouhodobě věnuje podpoře dobrovolnictví.

Znáte ve svém okolí někoho, koho byste rádi nominovali?

Nominovat můžete kohokoli, kdo se dobrovolně zapojuje v jakékoli smysluplné činnosti (například v oblasti sociální péče a zdravotnictví, mimořádných událostí, kultury, sportu, životního prostředí, komunitního zapojení, lidských práv, individuálních schůzek s osamělými seniory, doučování dětí apod.).

Bližší informace naleznete v přiložené výzvě, stačí vyplnit daný nominační formulář a poslat ho nejpozději do 31. 1. 2024 na e-mailovou adresu eliska.kristkova@dcul.eu. Slavnostní předávání je plánováno na duben 2024.

Hlavním cílem udělování této ceny je ocenit činnost dobrovolníků a zviditelnit příběhy vzájemné
a nezištné pomoci. Křesadlo pomáhá seznámit širší veřejnost s pestrostí dobrovolnictví a motivovat další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde zároveň o oslavu těch, bez kterých bychom ty nezapomenutelné dobrovolnické příběhy nemohli vyprávět.