Daňová novela, která soukromým dárcům umožní za uplynulý a letošní rok zvýhodněný daňový odpis, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů. Novelu iniciovala Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, která dlouhodobě považuje podporu soukromého dárcovství ze strany státu za předpoklad trvalého rozvoje neziskového sektoru a sociálních služeb.

Legislativní text

Novelu zákona o daních z příjmu předložila skupina opozičních poslanců v čele s poslancem ODS Janem Bauerem v červnu 2020 v reakci na dopady pandemie COVIDu na financování veřejně prospěšných aktivit. Během projednávání v poslanecké sněmovně získala novela podporu napříč poslaneckými kluby a aktivní podporu jí vyslovily jednotlivé i střešní organizace z oblasti sportu, kultury a sociální sféry.

Na základě přijaté změny mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Stačí do účtárny doručit potvrzení o daru a účetní jej zohlední v daňovém přiznání za zaměstnance. Tento benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal.

Jsme rádi, že novela dorazila včas do cíle a zvýšený daňový odpis budou moci dárci uplatnit již za uplynulý rok. Pro neziskovky je to současně start k tomu, aby začaly intenzivně oslovovat své dosavadní i potenciální dárce a informovali je o tom, že tento benefit budou moci využít i pro dary poskytnuté během letošního roku. Věřím, že i díky tomuto impulsu budou firmy v sociálně zodpovědné politice pokračovat, navzdory ekonomickému propadu a obavám z budoucnosti,“ uvedl prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Marek Šedivý.

Asociace v tuto chvíli chystá informační kampaň 30 % pro dárce, aby se o dočasně zvýhodněných podmínkách pro darování dozvědělo co nejvíce organizací i samotných dárců.

Jednoduchý návod pro dárce zde.
Příloha ke stažení

Zdroj: www.avpo.cz