Na pomoci ukrajinským uprchlíkům, která je poskytována v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), se od samého počátku významnou měrou podílejí dobrovolníci. Koordinací jejich činnosti se profesionálně zabývá Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem (provozovatel Regionálního Dobrovolnického centra pro Ústecký kraj), které nejenže zaštiťuje dobrovolníky, kteří v centru pracují, ale členové jeho týmu  se rovněž na činnosti v KACPU aktivně podílejí.

První seznámení týmu DC se situací na Ukrajině a se způsobem pomoci, který bude třeba nabídnout, proběhlo 28. února 2022. Následující den po této seznamující schůzce se uskutečnilo první zasedání Panelu humanitární pomoci a 3. března byla spuštěna aktivní činnost týmu v KACPU. Téhož dne vznikla tabulka pomoci, která slouží pro zápis služeb v centru, a byl uskutečněn první závoz potravin.

KACPUje zřízeno v prostorách tělocvičen a bývalé menzy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na Hoření 13 v Ústí nad Labem. Prostory slouží pro registraci nově příchozích uprchlíků a s tím spojenou potřebou zajistit lidem místo, kde si mohou odpočinout, občerstvit se a také si obstarat nezbytné základní potřeby typu ošacení, potřeby pro děti, obuv, či hygienické pomůcky, o něž přišli. KACPU též nabízí uprchlíkům možnost zprostředkování ubytování v různých okresech Ústeckého kraje.

Pro zajištění účinnosti nabízené pomoci je zapotřebí množství dílčích činností, bez nichž by pomoc nebyla pomocí, ale spíše bezúčelným chaosem. Mezi tyto činnosti patří: 

  • koordinace dobrovolníků
  • koordinace dobrovolných tlumočníků
  • příprava teplých a studených nápojů a jídel
  • zásobování u výdeje potravin a udržování pořádku u výdejního pultu
  • úklid a evidence skladu
  • kontrola hygienických pomůcek na WC a v dětském koutku
  • příprava humanitárních balíčků pro uprchlíky
  • spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému
  • třídění ošacení 
  • kontrola stavu zásob potravin a hygienických potřeb a předávání informací příslušným organizacím

Závěrem snad ještě dvě čísla, která hovoří jasně: K dnešnímu dni se do pomoci Ukrajině pod patronací Dobrovolnického centra Ústí nad Labem zapojilo neuvěřitelných 354 dobrovolníků a dobrovolnic, kteří společně odpracovali 6 645 hodin.

Zprávu zpracovala:
Mgr. Naděžda Pažoutová, koordinátorka dobrovolníků projektu Silní sousedé 2.0

Kontakty:
Mgr. Lenka Vonka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra z. s.,  tel. +420 606 512 905, e-mail: lenka.cerna@dcul.eu
Bc. Jiřina Gasserová, Management dobrovolnictví, vedoucí Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj, Tel.: +420 774 422 562, e-mail: jirina.gasserova@dcul.eu