Dobrý den,
posílám Vám slíbené informace ohledně projektu ČČK M-72 (Mobilní týmy Českého červeného kříže). Účelem tohoto projektu je nejen vyškolit dobrovolníky napříč Českou republikou, ale také se soustředit na jednotlivé kraje a ve spolupráci s krajskými úřady vytvořit síť (zálohy) dobrovolníků přímo určených pro pomoc konkrétnímu kraji. 

V současné době je prognóza onemocnění Covid-19 velmi nepříznivá a o pomoc již požádalo deset nemocnic z celé České republiky. Z toho dvě v Ústeckém kraji, Krajská zdravotní a.s. a Nemocnice Kadaň, současně spolupracujeme i s Nemocnicí Litoměřice a.s.

Jak víte, Český červený kříž (dále jen ČČK) školí své členy a dobrovolníky v kurzu Základy moderního ošetřovatelství v praxi.

https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/

V Ústeckém kraji tyto kurzy pořádá náš Oblastní polek ČČK Litoměřice. Ráda bych poděkovala Nemocnici Litoměřice a.s. za propůjčení prostor pro konání kurzu. Kurz se koná na uzavřeném oddělení a účastníci se tak mohou školit přímo v reálném prostředí.

Pro projekt M-72 jsme vyškolili:

  • 5 členů Humanitární jednotky Oblastního spolku ČČK Děčín-Šluknov
  • 5 členů Humanitární jednotky Pověřeného oblastního spolku ČČK Teplice a
  • 3 členy Humanitární jednotky Oblastního spolku ČČK Most. 

V tomto měsíci vyškolíme nejméně dalších 20-30 dobrovolníků pro nemocnice našeho kraje, speciálně pro Covidová oddělení.

Nasazení Humanitárních jednotek:

  • Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice Karlovy Vary-cca již 1 měsíc na Covidovém oddělení,
  • Nemocnice Litoměřice a.s. cca 14 dní ve Vakcinačním centru, plánujeme dobrovolníky na Covidová oddělení,
  • Nemocnice Kadaň je v jednání,
  • Krajská zdravotní a.s. nasazení v nejbližších dnech.

S dotazy, upřesněními se na mne neváhejte obrátit.

S přátelským pozdravem 

Ing. Bc Jana Petržilková
Koordinátorka krizové připravenosti Oblastních spolků
Českého červeného kříže Ústeckého kraje
GSM: +420 721 696 797
E-mail: petrzilkovaj.cck@gmail.com

Zpráva o činnosti ČČK ÚK pro Panel humanitárních organizací