Program firemního dobrovolnictví Zapojím se realizuje organizace Byznys pro společnost, z.s. Jedná se o největší odbornou platformu pro sdílení principů odpovědného podnikání v České republice. Prostřednictvím firemního dobrovolnictví dává firma najevo, že je společensky odpovědná vůči komunitě, životní prostředí a regionu, ve kterém působí. Na oplátku mají zaměstnanci příležitost osobně se setkat s veřejně prospěšným prostředím, což velmi dobře rozvíjí osobní hodnoty a pozitivní vztah k zaměstnavateli.

Podívejte se na videa o firemním dobrovolnictví.

V Ústeckém kraji se ve dnech 22. a 23. září 2021 uskuteční hromadné dny dobrovolníků Skupiny ČEZ. Tyto akce pro ČEZ musí být vypsané prostřednictvím online portálu nejlépe ještě během července nebo začátku srpna, protože dobrovolníci se začnou v průběhu srpna již registrovat. Pokud s organizací Byznys pro společnost dosud nespolupracujete a ve své organizaci uvítáte pomoc firemních dobrovolníků, bližší informace naleznete zde.

S ohledem na vývoj situace, je nutné zvážit, jestli je možné dobrovolnickou akci u vás zorganizovat a případně za jakých podmínek. Dobrovolníci počítají se zvýšenými hygienickými opatřeními, stejně jako s možností nenadálých změn a rušení akcí s ohledem na nepředvídatelné změny v epidemiologické situaci.

Zdroj: https://zapojimse.cz/