Svět se neustále vyvíjí a nejvíce je to vidět v oblasti digitálních technologií. Technika jde neustále dopředu, mladí s ní drží krok, pro starší je to už těžší a někdy doslova nemožné. A proto je tu Moudrá Síť, která pomáháme seniorům bezpečně ovládat moderní technologie!

Posláním Moudré Sítě je pomáhat seniorům, aby uměli elektronicky komunikovat se svými blízkými, s úřady, s lékařem, aby mohli zůstat déle ve svém přirozeném prostředí a být společensky aktivní. Díky studentům, kteří se do projektu zapojují jako digitální asistenti, vzniká jedinečné mezigenerační propojení a vzájemné předávání zkušeností. Studenti za svou ochotu a čas získávají velmi cenné zkušenosti při řešení dotazů, zlepšují se v komunikaci, v emoční inteligenci a v trpělivém přístupu ke starším lidem. Zapojení v Moudré Síti mohou navíc využít i v rámci programu DofE.

Do Moudré Sítě se může zapojit kdokoli, nejen studenti, ale i pracující a dokonce i senioři pomáhají seniorům. Stačí se zaregistrovat přes www.moudrasit.cz. Cílem je vytvořit síť dobrovolníků po celé ČR, kteří budou připraveni poradit seniorům s mobilem, počítačem, tiskárnou nebo jiným zařízením, se kterým si neví rady.

Moudrá Síť staví na dlouholetých zkušenostech spolku Moudrá Sovička z.s. Tým Moudré Sovičky se věnuje vzdělávání seniorů už od roku 2015. Prostřednictvím svých školení, kurzů a konzultací již pomohl více než 20.000 seniorům. Své know-how předává dále v rámci Moudré Sítě. IT řešení Moudré Sítě vzniklo ve spolupráci s týmem dobrovolníků z komunity Česko.Digital, která propojuje experty z nejrůznějších oborů. Do projektu se aktivně zapojili i sami senioři, kteří pomáhali s testováním aplikace. Na vývoji Moudré Sítě spolupracovali také studenti středních škol. Projekt získal prestižní grant od Google.org v rámci výzvy Impact Challenge: Tech for Social Good. Na stránkách www.moudrasit.cz najdete mapu, která ukazuje aktuální dostupnost digitálních asistentů v jednotlivých obcích ČR, kteří jsou připraveni individuálně pomáhat seniorům správně a bezpečně používat jejich zařízení. V mapě lze zobrazit také spolupracující knihovny, školy, města, obce a další organizace, které se do projektu Moudrá Síť zapojily, a také partnery projektu, díky kterým může síť digitálních asistentů fungovat.

Senioři na stránkách prostřednictvím kontaktního formuláře požádají o pomoc, vyberou zařízení, se kterým potřebují pomoci, specifikují svůj problém a vyplní kontaktní údaje. Další možností je zadání dotazu přes bezplatnou telefonní linku. Do 5 dnů seniorovi zavolá digitální asistent, který si s ním domluví schůzku v knihovně, v klubu seniorů nebo u seniora doma a pokusí se mu pomoci.

Platforma Moudrá Síť funguje rok a za tu dobu navázala spolupráci se 120 dobrovolníky. Těmi jsou nejčastěji studenti. Tým Moudré Sítě oslovuje školy po celé ČR a seznamuje studenty s projektem. S dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit a zaregistrují se přes webový formulář, je realizován krátký online pohovor. Jakmile projdou zaškolením, doloží výpis z rejstříku trestů a podepíší smlouvu, mohou začít.

Více informací na www.moudrasit.cz nebo na ivana@moudrasit.cz

Zdroj: dobrovolnik.cz