Přednášky či workshopy na téma Dobrovolnictví mohou mít různou podobu a vždy se snažíme vyhovět požadavkům škol, se kterými konzultujeme naši nabídku. Ta se odvíjí od toho, zda aktivitu chtějí pro žáky 1. či 2. stupně základních škol, studenty střední školy, gymnázia, odborných učiliští nebo pro jazykové třídy či školy.

Jak vypadá takový workshop o dobrovolnictví pro 1. stupeň ZŠ, jsme již dříve psali v článku „O dobrovolnictví umíme mluvit i s žáky 1. stupně ZŠ“.

Pro 2. stupeň základních škol, střední školy či gymnázia jsou atraktivní přednášky o dobrovolnictví od našich zahraničních dobrovolníků. Ti hovoří často na jazykových hodinách ve svém mateřském jazyce či v angličtině o tom, proč si vybrali dobrovolnictví v České republice, co jim to přináší a jak se k dobrovolnictví dostali. Vypráví také o své zemi a zda se dá připravit na dobrovolnictví v jiné části světa. Tyto přednášky jsou často ukončovány živou diskuzí. Vždy je také možnost domluvit tlumočení.

Naše zahraniční dobrovolnice Alex s workshopy o dobrovolnictví v měsíci červnu navštívila 5. ZŠ v Kadani a ZŠ Prosetice u Teplic. Studenti ze SPŠS a OA v Kadani zavítali na tuto aktivitu k nám do organizace.

Je možné domluvit přednášku o dobrovolnictví jen v českém jazyce, kdy žáky a studenty seznámíme s pojmy dobrovolnictví, přijímající a vysílající organizace, zákonem o dobrovolnictví, seznámíme je s možnostmi dobrovolnictví v České republice a našem regionu i s možnostmi zahraničního dobrovolnictví. Ve skupinách se žáci či studenti zamyslí nad vlastními dobrovolnickými projekty, které následně zkonzultujeme a můžeme je účastníkům nebo škole pomoci realizovat.

Aktivitu realizujeme pro školy z Ústeckého kraje v rámci projektu Aktivně k občanství v Ústeckém kraji. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

zdroj: www.radka.kadan.cz