Zahájili jsme evropskou spolupráci pod názvem Acive Collective. Ve dnech 11. a 12. května 2022 se poprvé sešel mezinárodní tým pod vedením nadace Olde Vechte (Holandsko) na zahajovacím setkání (kick-off meeting) v lotyšské Rize.

Společným cílem tříleté spolupráce je zaměření na nekomerční místa volného pobytu obyvatel našich měst a zemí s důrazem na sociální zahrady. Takové zahrady jsou místem, kam mohou obyvatelé svobodně přijít a trávit čas buď organizovaným programem; nebo zcela volným pobýváním. Společně s kolegy z Řecka, Rakouska, Francie, Rumunska a výše zmíněných zemí pak budeme tvořit vzdělávací videa a sdílet naše zkušenosti s veřejností. Věříme, že můžeme přispět ke spokojenému a kreativnímu životu a podpořit všechny generace k aktivnímu přístupu k životu. Důležitým aspektem je pro nás partnerství, a to jak na evropské, národní, regionální a lokální úrovni.

Hlas zespoda v prostoru měst považujeme za důležitou součást demokratické evropské společnosti. Sociální zahradničení chápeme jako praktický nástroj pro zapojování různých okrajových skupin obyvatel, aby se staly a cítily přirozenou a uznanou součástí široké komunity a společně tvořily pestrou občanskou společnost Evropy. Seznámili jsme se na místě s konceptem www.freeriga.lv a vůlí spojit taková místa v hlavním městě Lotyšska, která podporují svobodné a kreativní myšlení a tvorbu. Zároveň jsme připravili praktický plán spolupráce v prvním říjnovém týdnu, kdy se 5 účastníků z každé země prakticky zapojí do tvůrčího procesu sociální zahrady v holandském Ommenu. Program připravujeme tak, aby vytvářel nové příležitosti, nastartoval užitečné nápady pro Ústí nad Labem a přispěl k lepší kvalitě života v domácím prostředí. V neposlední řadě plánujeme zapojit do projektových plánů naše zahraniční dobrovolníky a dobrovolnice, na které se těšíme od září a pro které jsme otevřeli Klub pro mladé ENTER 22.

Naše spolupráce je podpořena grantem v programu ERASMUS+ strategické evropské spolupráce.