Pětice žen z českých sociálních organizací strávila týden na workshopu v holandském Olde Vechte. Tato neziskovka obývající městskou okrajovou usedlost s lesem zahradou i rybníky funguje převážně na bázi dlouhodobých zahraničních dobrovolníků, kteří se o prostory starají, tak jako i o účastníky různých školení a seminářů, které zde probíhají.
30 lidí ze sedmi zemí (Česká republika, Lotyšsko, Francie, Rakousko, Rumunsko, Řecko a Nizozemí) s různými zkušenostmi z oblasti sociálního zahradničení a komunitní práce v přírodě si vzájemně předávali své poznatky a sami byli aktivními tvůrci programu, čímž kopírovali ideu společné aktivity na sdíleném místě.
„Absolvovali jsme tak lekce z projektového cyklu, zakládání zahrad na principech permakultury, vytváření veřejných akcí a praktický nácvik mediální propagace s animační technologií.
Získali jsme mnoho nových informací, dovednosti, přátel a střípků z holandského životního stylu, který je fajn, ale doma je doma“ říká ředitelka RADKY v Kadani Hana Vodrážková.
Veronika Mášová ze Štětí, organizace Dobro-volně dodává: „Každopádně si přivážíme do svých pracovišť inspiraci k rozvíjení pestrých příležitostí a partnerství, energii k další aktivitě a v Ommenu jsme zanechali vlastnoručně zasázený záhon narcisů, který v květnu příštího roku mohou naši pokračovatele zkontrolovat. Děkujeme za příležitost!“
Projekt ActiceCollective
2021-1-NL01-KA220-ADU-000026100
ERASMUS+
Cooperation partnerships in adult education
Realizační partner Dobrovolnické centrum, z.s.
Kooperační partner Národní asociace dobrovolnictví, z.s. a RADKA z.s.