Dne 29. června 2022 proběhl v prostorách Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK workshop v projektu D-CARE pod vedením Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP.
Dobrovolnické centrum, z.s. se aktivně účastnilo WS a těší se na budoucí hmatatelné výstupy, které věříme, zlepší život stárnoucí populaci v našem regionu.

Cílem workshopů je nalézt vhodná společná opatření pro regionální akční plán k využití potenciálu chytré péče.

Regionální aktéři diskutovali tato témata:
👉 digitalizace
👉 zdraví a dobré životní podmínky
👉 budování kapacit
👉 sociální a technická inovativní podpora a politika
Na projektu se v rámci ČR podílí právě UJEP, Dobrovolnické centrum, z.s.., MAS Brdy-Vltava, města Lovosice a Tisá.
Project n° DTP656 co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI).