Žákyně  čtvrtého ročníku oboru vzdělání Sociální činnost na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě měly možnost zúčastnit se workshopu na téma „Aktivní občanství“, který probíhal distanční formou ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. 

„To bylo zase něco úplně jiného, přednáška mě velmi zaujala, sama bych se chtěla podívat do jiných zemí světa, naučit se jazyky, dobrovolničit, popř. zjistit něco o kultuře jiných států.“  zaznělo z úst jedné žákyně.

Workshopu se zúčastnila dobrovolnice Karolína Mašková  i německý dobrovolník Leonard, který žákyním vyprávěl své zkušenosti s dobrovolnictvím. Celá tato akce měla u dívek velký ohlas. Žákyně maturitního ročníku se aktivně zapojily a dané téma je zajímalo.  

První přednáška byla na téma Evropské unie (EU), zde jsme se dostali až k otázkám historie EU. Žákyně měly možnost diskutovat na různá témata jako např., do které země by se chtěly odstěhovat, pokud by měly neomezenou možnost a proč. Dalším hostem byla zakladatelka a ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem Mgr. Lenka Vonka Černá. 

Ráda bych touto cestou poděkovala Dobrovolnickému centru v Ústí nad Labem, které v době distanční výuky se žákyněmi  VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě se spojilo online.

Bc. Petra Stanislava Meinlschmidtová – učitelka odborných předmětů, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most