Podunají hledá inovativní řešení a angažované jednotlivce, kteří zabývají našimi nejnaléhavějšími problémy v oblasti zdravotnictví a péče. Prostřednictvím Inovačního Programu chceme zapojit inovátory/inovátorky, kteří řeší nejdůležitější regionální výzvy spolu s jejich koncovými uživateli a našimi odborníky z podniků, akademické sféry a veřejného sektoru do vývoje efektivních, vhodných a meziodvětvových produktů a služeb.

Proto dnešním dnem s nadšením vyhlašujeme inovační soutěž, která potrvá do 31.1.2022 a těšíme se na vaše řešení, od nápadů až po produkty připravené k uvedení na trh!

Inovační soutěže se mohou zúčastnit organizace i jednotlivci ze soukromého i veřejného sektoru, jejichž produkty a nápady se zaměřují na inteligentní řešení v oblasti zdraví a péče.

Každý z regionů Podunají inovační soutěže si stanovil regionální zaměření, pro které hledá přihlášky.

Partneři projektu za Českou republiku:
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
ICUK – Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
DC – Dobrovolnické centrum, z.s. v Ústí nad Labem

Podrobnosti k tomu, jak se do naší Inovační výzvy přihlásit naleznete na stránkách Interreg Danube ZDE
Předchozí avízo si přečtete ZDE