Ministerstvo vnitra vyhlásilo výzvu k podávání nominací národní Ceny za DOBROvolnictví za rok 2023 s tématem:

„Dobrovolnická pomoc v souvislosti se zvládáním dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.“

Cena se uděluje ve dvou kategoriích:

1) Cena za DOBROvolnictví v kategorii dobrovolník se uděluje fyzické osobě, která nad rámec svých povinností, bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase pomáhala například lidem ve svém okolí, při ochraně přírody, ve sportu, kultuře nebo pomáhala organizacím při realizaci jejich dobrovolnických programů anebo projektů.

2) Cena za DOBROvolnictví v kategorii dobrovolnická organizace se uděluje právnické osobě, která významným způsobem přispěla k rozvoji dobrovolnictví
v České republice nebo realizovala zvlášť významné programy, projekty anebo aktivity v oblasti dobrovolnictví.

Nominace na ocenění obou kategorií zasílají Ministerstvu vnitra regionální dobrovolnická centra anebo (pokud regionální dobrovolnická centra nejsou zřízena) krajské úřady, vždy po jedné nominaci v každé kategorii. Regionálním dobrovolnické centrum nebo krajský úřad si sám zvolí způsob výběru nominací.
Ze zaslaných nominací vybere komise sestavená Ministerstvem vnitra vždy jednoho oceněného v každé kategorii, který získá skleněnou trofej. Ostatní nominovaní získají diplomy.
Vyhlášení a předání cen a diplomů proběhne na konferenci „Zapojení dobrovolníků při společném řešení mimořádných událostí velkého rozsahu“, která se koná v budově Ministerstva vnitra (Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7) dne 29. listopadu 2023 od 9.30 do 16.00 hod.
Všichni nominovaní i navrhovatelé z řad regionálních dobrovolnických center nebo krajských úřadů jsou srdečně zváni!

Výzva k zasílání nominací včetně nominačních formulářů obou kategorií jsou ke stažení zde:
Výzva k podávání nominací národní Ceny za DOBROvolnictví
Nominační formulář Ceny za dobrovolnictví v kategorii dobrovolník
Nominační formulář Ceny za dobrovolnictví v kategorii dobrovolnická organizace

Zdroj: https://dobrovolnictvi.net/aktuality/vyzva-k-podavani-nominaci-narodni-ceny-za-dobrovolnictvi-za-rok-2023/?fbclid=IwAR2Wd2Na0xPdU2LLUwzbMuOs3bQ6Niigni-aedJ1PVSzyum8u6gsAnWLT8c