Příjemci dotace za rok 2020 musí do 31. ledna 2021 zaslat odboru prevence kriminality  v písemné podobě poštou nebo prostřednictvím datové schránky vyúčtování dotace roku 2020.

Více informací k předkládanému vyúčtování najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – zde.