S velkou radostí zahajujeme v Ústí nad Labem projekt, který je podpořen financemi z Evropské unie.

Území Ústeckého kraje a rovněž statutárního města Ústí nad Labem patří k jedněm z nejvíce strukturálně postiženým územím na úrovni celé ČR.

Projekt přispěje k řešení zjištěných některých potřeb, problémů a jejich příčin prostřednictvím realizace mentoringových programů. Především prostřednictvím zapojení dobrovolníků do podpory ohrožených dětí a jejich rodin. V rámci realizace projektu bude docházet k přímé spolupráci s rodinou ve specifické situaci a to prostřednictvím:

  • Programů pro děti zaměřených na posilování vlastních kompetencí, změnu postojů a získávání pozitivních vzorů pro děti z nestabilního rodinného prostředí, děti s rizikovým chováním atd. (mentoringové program, zapojení dobrovolníků, víkendové pobyty atd.);
  • podpora rodin se speciálními potřebami zaměřená na podporu dětí s potřebami v oblasti duševního zdraví (mentoringové programy);
  • podpora rodin s omezenou kapacitou péče (dobrovolnická činnost v rámci mentoringových programů);
  • vzdělávání a podpora dobrovolníků a odborných pracovníků žadatele bezprostředně související s realizací činností na podporu rodin ve specifické situaci (vzdělávání a supervize).

 

 

 

Zpracovala: Jiřina Gasserová