Jak vzniká nová dobrovolnická činnost

Dost často na přednáškách pro školáky a studenty, nebo při prezentaci dobrovolnictví pro širší veřejnost, používám slovní spojení, že dobrovolníkem může být kdokoliv. Nicméně i přesto se v našem dobrovolnickém centru našlo několik zájemců o dobrovolnictví, se kterými jsme si tzv. nevěděli rady. Pracovní vytížení či péče o rodinu jim neumožňuje pravidelné aktivity, nemají konkrétní představu komu a kde pomáhat, raději by spolupracovali ve skupině, atd. Co však všechny toto překážky dokáže překonat je neskutečná motivace a chuť lidí pomáhat. A jak to tak bývá, s přáním přichází i vysněný cíl.

Již několik měsíců jsem nosila v hlavě myšlenku jakéhosi klubu dobrovolníků, kteří budou mít prostor se pravidelně či nepravidelně potkávat, plánovat společné aktivity a být vlastně kdekoliv prospěšní. A když se ke mně dostal životopis známé mé známé, bylo jasno. S kým jiným zkusit rozjet něco nového, než s tím, kdo chce změnit svůj dosavadní profesní život – zkusit práci s lidmi, v neziskovce, pomáhat, být prospěšný.

Slovo dalo slovo a v říjnu 2019 jsme pod Dobrovolnickým centrem RADKA otevřeli DOBROKLUB. Původní hledání a vymýšlení názvu ztroskotalo po tom, co nám naše grafička vyrobila logo na první dobrou a my jsme zkrátka zůstali „jen“ dobroklubem.

Kdo může být dobrovolníkem v DOBROKLUBU? Opravdu každý! ☺ Jsou mezi námi mladí i staří, místní i přespolní, cizinci, zdraví i zdravotně handicapovaní. Dobrovolníci pomáhají při přípravě dětských akcí, zapojují se do veřejné prezentace dobrovolnictví, pracují s dětmi a ve „volných chvílích“ tvoří. Tyto výrobky pak prodávají, čímž si přispívají na vlastní náklady. Ceny za výrobky nejsou vysoké, ale pro některé z dobrovolníků se jedná o první zkušenost s ohodnocením vlastní práce. Pro jiné jsou zase prodejní stánky příležitostí ke kontaktu a komunikaci s cizími lidmi. Zkrátka nám doslova „kvetou“ před očima.

A nezastavila je ani pandemie. Byli jsme s nimi v pravidelném kontaktu a hledali možnosti, jak se co nejdříve vrátit do běžného dobrovolnického života. Neocenitelnou příležitostí se tak pro nás stala zahrada za provozovnou RADKA, která kromě dětského hřiště stále hledala své další využití. Z darovaného materiálu a rostlinek vznikla zeleninová a bylinková zahrádka. A protože se do zahradnických prací mohou zapojit i „naši chlapi“ (tvoření je přeci jen pro ženské), plánuje se další zpracování starých palet a květinová výsadba. Zároveň se připravujeme na organizaci dětského dne
v nedaleké obci (spolupráce s obecním úřadem), prezentaci dobrovolnictví na kulturní akci v Kadani, atd.

Naše dobrovolníky jsme zároveň zkusili nominovat na dobrovolnickou cenu „Křesadlo“. V letošním roce to bohužel nevyšlo, ale největší odměnou jsou společně strávené chvíle!

Činnost Dobroklubu RADKA je finančně podpořena Ministerstvem vnitra ČR, Ústeckým krajem a Městem Kadaň.

Bc. Stanislava Hamáková, DiS., vedoucí DC RADKA
Miluše Kalců, koordinátorka DOBROKLUB RADKA
Foto: archiv Dobrovolnické centrum RADKA