Dnes je posledním realizačním dnem projektu  Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg. č.  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724.

Jménem odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR bychom rádi poděkovali všem, kteří se na projektu podíleli, a to nejen realizačnímu týmu, ale i všem spolupracujícím organizacím, dodavatelům a především dobrovolníkům. 

Projektem rozvoj dobrovolnictví v České republice nekončí 🙂 a odbor prevence kriminality MVČR plánuje spoustu dalších aktivit, které posílí dobrovolnické prostředí v České republice tak, aby v něm bylo dobře dobrovolníkům, jejich klientům, dobrovolnickým organizacím i všem ostatním.

Výstupy projektu Rozvoj dobrovolnictví lze najít zde: https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx

O dalších aktivitách ve prospěch rozvoje dobrovolnictví v České republice budeme informovat na těchto internetových stránkách, které zůstávají platformou pro sdílení informací.

zdroj: www.dobrovolnik.net