Minulý čtvrtek se v klubu Enter 22 konala již třetí snídaně v rámci projektu IMProVE 2.0 věnující se inkluzivnímu dobrovolnictví s regionálními partnery, zástupci neziskových organizací a zástupci města Ústí nad Labem.

Na začátku snídaně se všichni účastníci navzájem představili, řekli pár slov o sobě, jaká je jejich pozice v organizaci, kterou zastupují.  Paní Lenka Vonka  Černá, ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem, představila projekt IMProVE 2.0 spolu s týmem, který na něm pracuje. Někteří účastníci setkání, byli na snídani poprvé. Na snídani byly tentokrát i zahraniční účastnice z Francie, které se přijely podívat v rámci jobshadowingu mezinárodního projektu „22 V´LA Erasmus+“ , jak to s dobrovolnictvím funguje jinde v Evropě.

Dvě inspirativní ženy Maria a Elliane z menšího města Pordic v Bretani na snídani představovaly svou práci. Obě se ve své práci věnují práci s dětmi a mladými lidmi, inspirují je k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času a zapojení se do pomoci společnosti, do dobrovolnictví. Bylo velmi inspirativní a zajímavé je poslouchat vyprávět o tom, jak se tyto činnosti pokouší aplikovat u nich ve městě, v organizacích města. Maria nám představila zapojování lidí s postižením v lehce v opačném smyslu. Nevytvářet prvoplánově aktivity zvlášť pro hendikepované a pro zdravé, ale naopak se snaží do aktivit pro zdravotně znevýhodněné občany zapojovat lidi bez hendikepu. Z vyprávění dvou dam z Francie je to stejné, ale mírný posun tu je.bylo zřejmé, že mají i velmi pěkně vypracovaný zákon o sociálních službách. Samozřejmě, že ne všude

V projektu je potřeba vidět a vědět o zkušenostech z Evropy. Moje kolegyně z projektu Maruška, měla na konci snídaně připravenou prezentaci z Palerma, kde byly s mojí kolegyní Irenou v rámci setkání všech mezinárodních partnerů v projektu IMProVE 2.0 na návštěvě v říjnu. V organizaci Uniamoci se jim dostalo krásného přivítání a byla jim představena a ukázána, jak pěkně propracovaná je zde otázka dobrovolnictví.  Z fotek a popisu práce byla cítit větší otevřenost a svoboda pro lidi s jakýmkoliv druhem postižení. Rodiny spolupracují s centrem pro osoby se zdravotním postižením, setkávají se, zapojují se do aktivit společně. Příkladně v organizaci, kde moje kolegyně byly na zkušenostním setkání, mají velmi dobrou zkušenost s tím, že se rodiny o hendikepované osoby starají osobně, pomáhá jim samozřejmě velmi dobře i stát.

Otevřelo se také téma projektu komunitních a sociálních zahrad, možné propojení s projektem IMProVE 2.0. Vše je zatím ve fázi plánování a nápadů.

Došlo také na předání kontaktů mezi organizací Slunečnice v Děčíně a Arkádií v Teplicích o možném propojení spolupráce. To je i cílem těchto setkání. Jsme velmi rádi, že k tomuto takto přirozeně dochází.

K občerstvení se podávalo slané a sladké pečivo, ovoce, zelenina. K pití káva, čaj.

Setkání probíhalo v přátelské atmosféře. Další snídaně je naplánována na březen. Kdokoli, koho zajímá problematika inkluzivního dobrovolnictví, je srdečně zván.

Autor: Tereza Laubeová, lektorka

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109
Typ grantu:  Erasmus+ KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education