Tisková zpráva k ukončenému projektu Slunečnice a děčínských sociálních organizací, zaměřeného na zavádění standardů kvality pro zapojování dobrovolníků do sociálních služeb

Ve středu 21.září proběhla na Zámku Děčín závěrečná konference k jedinečnému projektu, jehož realizace se účastnilo 7 děčínských organizací. Jedinečný byl proto, že jako první v republice dokázal připravit odborné metodiky a standardy pro zapojování dobrovolníků do sociálních služeb.
Projekt, probíhající od 1.dubna 2020 do 30.června 2022, se jmenoval Zavádění standardů kvality pro dobrovolnickou práci v sociálních službách a byl financován Evropskou unií. Jeho realizátorem byla Slunečnice, z.s. a její partneři, všichni poskytovatelé sociálních služeb – Cesta do světa, p.s. Slunečnice, Indigo Děčín, z.s., Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., Charitní sdružení Děčín, z.s., Křesťanské společenství Jonáš, z.s. a Valérie – Homecare, s.r.o.

Projekt si vytkl (a také splnil) 3 základní cíle:
– nastavit jednotný systém pro přijímání a zapojení dobrovolníků do sociálních služeb tak, aby odpovídal požadavkům dvou nepropojujících se zákonů – zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. a zákona o dobrovolnictví č.198/2002 Sb., a dokázal podpořit úsilí zapojených organizací o zlepšení a zkvalitnění svých sociálních služeb a jejich přínosu pro své klienty
– proškolit pracovníky sociálních služeb v postupech práce s dobrovolníky, právních normách, rozsahu toho, co je možné zahrnout do dobrovolnické práce a co nikoliv, a v dalších potřebách jejich odborného růstu
– výměna zkušeností mezi sebou i jinými organizacemi, kde mají dobrou praxi se zapojováním dobrovolníků

Během projektu probíhaly motivační workshopy pro pracovníky sociálních služeb, kde se měli možnost seznámit s přínosem a potřebností zapojování dobrovolníků, dlouhodobá evaluace stávajících procesů a změn, které díky projektu v organizacích byly uskutečňovány, umožnil desítky vzdělávacích kurzů pro pracovníky organizací, stáže v jiných organizacích a městech napříč ČR, a především intenzivní, víc než roční práci na metodických materiálech a standardech a jejich ověřování v praxi.
Výstupem projektu tak je souhrnná Metodika standardů, zpracovaná na pomoc poskytovatelům sociálních služeb, které do své činnosti zapojují dobrovolníky. Vedle ní pak pro každou organizaci byly zpracovány samostatné metodiky s jejími vlastními postupy. Všechny tyto dokumenty jsou k dispozici ke stažení pro jakéhokoliv zájemce na webu Slunečnice, z.s. v sekci projekty nebo na samostatné stránce https://slunecnice-projekty.webnode.cz.
Aby organizace měly snadnější práci s hledáním dobrovolníků do svých služeb, byly během projektu natočeny i krátké videospoty, představující každou ze zapojených sociálních služeb tak, aby veřejnost měla možnost se s ní seznámit a uvidět, jak se dobrovolníci do jejích aktivit mohou zapojit. Videa jsou dostupná rovněž na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCC8tD4ocAexX-J561UksC-Q.
Velmi se těšíme, až si je občané města pustí a uvidí, jaké skvělé služby v našem městě fungují a jací obdivuhodní lidé v nich pracují i dobrovolničí. A třeba zjistí, že je to zrovna jejich soused nebo spolužačka a bude je to inspirovat i k vlastní seberealizaci jako dobrovolníci.

Šárka Ludmila Podrábská, ředitelka Slunečnice, z.s.
Tel. 604 626 222