I dobrovolnictví se dnes přibližuje digitalizaci. Setkání nad možnostmi spolupráce Regionálního DC pro Ústecký kraj a organizace Tichý svět, o.p.s. 
Organizace Tichý svět, o.p.s. propojuje od r. 2006 svět slyšících a neslyšících. Aktuálně působí již v 10 krajích v rámci ČR.
Spolupracují s osobami se sluchovým postižením, poskytují jim všestrannou podporu a snaží se ulehčit jim začlenění do společnosti. K aktivitám této úspěšné organizace patří také organizace kurzů českého znakového jazyka.
Tichý svět, o.p.s. nabízí i moderní a velmi praktický nástroj –  aplikaci „Tichá linka“. Její úlohou je zajištění online komunikace s neslyšícími, ohluchlými a nedoslýchavými pomocí tlumočení znakového jazyka či prostřednictvím textového přepisu mluvené řeči. Tlumočníků je v ČR cca 130, což je velmi málo a je obtížné pomoci všem těm, kteří potřebují. Využití aplikace – tedy online tlumočení je zdarma a nonstop. Pomáhá při vyřizování různých záležitostí – např. v bance, u lékaře, na úřadě, ve škole apod. Podporu tedy umožní nejen lidem, kteří jsou neslyšící, ale efektivnější je také pro úřady, banky, organizace apod.
Zpracovala: Jiřina Gasserová