Gymnázium Žatec v rámci výuky podporuje své studenty v aktivním zapojování do podpory místní komunity. Studenti 2. ročníku a sexty ve školním roce 2022/2023 realizují šest veřejně prospěšných projektů v Žatci a okolí. Projektové aktivity se zaměřují na děti, seniory, opuštěná zvířata a zvelebování veřejného prostranství. 

Gymnázium Žatec je jednou z partnerských škol v rámci projektu „Aktivně k občanství v Ústeckém kraji“. Ten za finanční podpory programu Active citizens fund realizuje kadaňská nezisková organizace RADKA z.s. Projekt se začátkem realizace v říjnu 2020 se blíží ke svému konci a studentské miniprojekty jsou jednou z posledních aktivit. 

Spolupráce mezi žateckým gymnáziem a organizací RADKA z.s. vznikla v říjnu 2022, kdy vedoucí Dobrovolnického centra RADKA, Bc. Stanislava Hamáková, DiS., školu navštívila s prezentací o dobrovolnictví jako způsobu občanské angažovanosti. 

„Přednášek na téma dobrovolnictví máme v průběhu roku v řádu desítek. Je to aktivita, jak můžeme mladé lidi oslovit a téma dobrovolnictví jim více přiblížit. Nicméně taková dlouhodobá spolupráce podporovaná školou je naše první,“ uvedla Bc. Stanislava Hamáková, DiS. 

Cílem vzájemné spolupráce je podpořit studenty 2. ročníku a sexty, aby vytvořili menší kolektivy, které se budou věnovat přípravě a realizaci vlastního dobrovolnického projektu, tedy veřejně prospěšné aktivitě ve svém okolí. Dvě skupiny se rozhodly podpořit děti v místních mateřských školách prostřednictvím realizace dětského či sportovního dne. Další skupina své úsilí spojila s místním dobrovolnickým centrem DS Levandule a studenti navštěvují místní domov pro seniory, kde jsou vítaným zpestřením a společníky. I druhá skupina si pro svůj projekt vybrala seniory, tentokrát v rámci aktivního dne plného společenských her s možností sladkých výher. Zbývající dvě skupiny studentů se zaměřili na životní prostředí. Jedná se o jednorázový společný úklid žateckého parku a pomoc v Útulku pro opuštěná zvířata v Jimlíně. Tam studenti dochází na pravidelné venčení, krmení a úklid útulku. Zároveň se jim již podařilo uspořádat úspěšnou finanční sbírku na podporu útulku. 

V průběhu příprav projektů se studenti dozvěděli o dobrovolnictví a nejčastějších dobrovolnických aktivitách. Na základě následujících individuálních konzultací si skupiny vybraly své téma a cílovou skupinu. Při dalším společném setkání se dozvěděli o výhodách a úskalích plánování jednorázové akce či pravidelné spolupráce, tzv. eventmanagement. Následným společným tématem byla média a možnosti propagace. Výstupem jsou tiskové zprávy, příspěvky na sociálních sítích nebo webových stránkách zapojených subjektů. V neposlední řadě je důležitým bodem i financování projektů, ať z vlastních zdrojů, prostřednictvím uspořádání veřejné sbírky, oslovení sponzorů nebo podání projektové žádosti v rámci výzev podporujících neformální skupiny mládeže. 

Přestože některé skupiny již své aktivity realizují, jiné se teprve připravují, ve svém úsilí chce většina studentů pokračovat i po skončení „školní“ akce. 

Kontakty: 

Bc. Stanislava Hamáková, DiS., RADKA z.s., tel: 734468449, email: dcr@radka.info
Mgr. Lenka Kafková, Gymnázium Žatec, tel: 415 740 592, email: zastupce@gymnaziumzatec.cz