Dobrovolnictví v Ústeckém kraji má zajímavou historii. První dobrovolnická centra začala vznikat po roce 2000; jejich vývoj ovlivnilo přijetí zákona o dobrovolnické službě a v roce 2007 vznik RADY dobrovolnických center regionu Severozápad. Tato neformální platforma funguje dodnes, sdružuje dobrovolnická centra a kanceláře na severu Čech a schází se 3-4 krát ročně. Cílem je sdílet dobrou praxi, navzájem si pomáhat a vytvářet síť spolupracujících organizací.  Ta se velmi osvědčila v době první vlny pandemie covid-19, kdy vzniklo Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci pro Ústecký kraj, které prosíťovalo 59 organizací a distribuovalo ochranné pomůcky, nouzové balíčky a zapojovalo dobrovolníky a dobrovolnice do akutní pomoci.

Ústecký kraj podpořil rozvoj dobrovolnictví v letech 2019-2020 dotačním titulem jako reakci na realizaci projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ (Rozvoj dobrovolnictví v ČR).

Právě díky prokázanému smyslu a užitku dobrovolnictví v první vlně pandemie, koncem června oslovilo vedení Ústeckého kraje Dobrovolnické centrum, z.s. a s ním i RADU dobrovolnických center regionu Severozápad s cílem aktualizovat Strategii rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji na roky 2021-2022. Proběhla řada jednání na úrovni kraje a organizací; dokument byl předložen zastupitelstvu Ústeckého kraje v září 2020 ke schválení a byl podpořen. Dobrovolnictví se tak stává součástí dobré politiky Ústeckého kraje pro zdraví a bezpečí obyvatel. Strategie zveřejněna zde v sekci strategické dokumenty.

Historie RADY dobrovolnických center regionu Severozápad:
2007 – 2015
2016 – 2020