Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci….a nebo jsou to neobyčejní lidé, kteří dělají obyčejné věci?

Nominovat dobrovolníka může každý – rodiče, kamarádi, sousedé, kolegové, manžel/ka, koordinátor dobrovolníků, zástupce úřadu či organizace.

Dobrovolnictví je svět bohatý na možnosti a příležitosti…lidé pomáhají různě a mnoha cílovým skupinám. Mnoho dobrovolníků působí v sociálně zdravotní sféře, dochází do domovů pro seniory, do dětských domovů, do chráněných dílen či stacionářů, do hospiců, nemocnic apod….a jsou také přínosem např. v ekologii, kultuře, sportu nebo při mimořádných událostech.

Věříme, že i v dalších oblastech jsou zapálení lidé se srdcem na dlani a jejich činnost pomáhá potřebným, ať už sousedům, organizaci, obci, památce, zvířatům, přírodě…

KŘESADLO je možností, jak dobrovolníka ocenit, poděkovat jim a v rámci krásné atmosféry slavnostního večera dobrovolnictví oslavit. Slavnostní ceremoniál je plánován na květen 2023.

V příloze naleznete VÝZVU s bližšími informacemi a NOMINAČNÍ FORMULÁŘ (text v nominaci je možné doplnit fotem nominovaného dobrovolníka – např. při dobrovolnické činnosti).

Kontaktní osoba – KŘESADLO 2021 – Bc. Jiřina Gasserová, tel.: 774 422 562, email: jirina.gasserova@dcul.eu