Minulý čtvrtek proběhla v klubu Enter 22 v Ústí nad Labem akce nazvaná Stakeholder Brunch se zmocněnkyní pro lidská práva vlády ČR Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou a také předsedkyní Výboru pro národnostní menšiny Ústeckého kraje Karolinou Žákovskou a některými dalšími představiteli města.

Na začátku setkání byl představen projekt IMProVE 2.0 věnující se inkluzivním dobrovolnictví, ve kterém se zapojují dobrovolníci se zdravotním hendikepem i lidé bez hendikepu. Propojují se tak dva světy mezi sebou, což je potřebné pro bourání bariér ve společnosti.  Každý z účastníků měl možnost představit sebe a svou organizaci a prodiskutovat s našimi hosty, téma, které ho pálí. Řešily se oblasti, ve kterých je potřeba v kraji více pomoci: sociální služby, školství, neziskové organizace, bydlení.

Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou témata problémů a pomoci zaujala. Narodila se v Ústeckém kraji, má proto velmi silný vztah k problematice v kraji. Věnovala se také potřebám znevýhodněných dětí a rodin. Mluvilo se o navazujícím setkání a pomoci „šité na míru“ našemu kraji.

Karolina Žákovská otevřela v centru města ReUse centrum, které pomáhá menšinám, lidem ve složité životní situaci. Jedná se o centrum, kam mohou lidé přinášet oblečení, věci do domácnosti, hračky a další věci, které už nepotřebují, ale někomu jinému ještě dobře poslouží. V centru vzniká komunita lidí, kteří pravidelně přinášejí zboží a také si nějaké věci kupují domů. Já tam chodím dobrovolně pomáhat. Pomáhám jako pokladní. Je to pro mě nová zkušenost, práce mě velmi baví a jsem ráda, že mohu takto pomoci. I toto je forma inkluzivního dobrovolnictví. Od dětství jsem na invalidním vozíku a celoživotně se snažím tyto dva světy propojovat.

K občerstvení se podávaly běžné, ale i bezlepkové a bezlaktózové potraviny. Slané i sladké pečivo. K pití čaj, káva, džus, voda.

Těšíme se na další společné setkání a případnou spolupráci.

Autor: Tereza Laubeová

Název projektu: IMProVE 2.0 – Inclusive Methods in Professional Volunteering in Europe
Číslo projektu: 2021-1-CZ-KA220-ADU-00035109