V pondělí 6.března se v klubu Enter 22 v Ústí nad Labem konala první snídaně týmu mezinárodního projektu IMProVE 2.0 s odborníky ze sociální oblasti věnující se lidem s postižením ať už z úřadů města nebo neziskových organizací, kde bylo hlavním tématem inkluzivní dobrovolnictví https://www.youtube.com/watch?v=J5khUzGq3vM .

Na začátku snídaně koordinátorky projektu společně s ředitelkou Dobrovolnického centra, z.s. Lenkou Vonka Černou projekt představily. Posléze se představily všechny účastnice snídaně navzájem a společně hledaly cesty možné spolupráce. Nápadů na propojení je celá řada už po prvním setkání. Důležitá je chuť vzájemně spolupracovat, přicházet na různé nápady v rámci projektu a zkoušet je propojovat. Tak vznikne ještě větší přístupnost do světa lidí s postižením, což je cílem tohoto projektu a inkluzivního dobrovolnictví, aby se lidé se zdravotním postižením mohli plnohodnotně zapojovat do společnosti a pomáhat tak někomu jinému. Toto přispívá k postupnému bourání bariér a tabu ve společnosti, zdravotně postižený člověk tak postupně získává sebevědomí, samostatnost, pocit potřebnosti, radost z práce a nového prostředí. Nastává zde i vzájemné obohacení pracovního kolektivu. Zdravotně postižení spolupracovníci bývají zdrojem energie, oddanosti k práci a vytrvalosti. Toto všechno mohou přenášet na své kolegy a kolegyně, kteří žádné zdravotní postižení nemají.

Snídaně se účastnilo celkem 15 lidí. Vše probíhalo v přátelské atmosféře a setkání určitě nebylo poslední. Už nyní to vypadá na navázání spolupráce s některými zúčastněnými.

K snídani se podávalo sladké a slané jídlo, k pití káva, čaj a voda s mátou.

Další snídaně se uskuteční v co nejbližší době. Mluvit by se mělo o zahraničních zkušenostech z Litvy a také dalších nápadech a propojení spolupráce.

Autor: Tereza Laubeová, lektorka

Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000035109
Typ grantu:  Erasmus+ KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education