V červnu 2021 bude již po devatenácté uděleno ocenění KŘESADLO. V rámci slavnostního společenského večera převezme šest dobrovolníků
Ústeckého kraje KŘESADLO, které je symbolem vykřesané jiskřičky lidství. Těšíme se na zaslané příběhy, které jsou každoročně ukázkou bohaté občanské angažovanosti a příkladů dobré praxe dobrovolnictví v Ústeckém kraji. V loňském roce pomáhalo také mnoho dobrovolníků v rámci pandemie Covid 19.

Výzva

Nominace