Na tiskové konferenci v prosinci 2020 představil Ústřední krizový štáb souhrnné stanovisko k dobrovolnictví v době pandemie – článek. V současné době je zveřejněna aktualizace, která upravuje podmínky působení dobrovolníků ve zdravotních službách. V případě zdravotních služeb není dobrovolnictví v rámci odborné činnosti možné (dobrovolnictví je možné pouze v rámci laické či pomocné činnosti). 

  • Zákon o dobrovolnické službě není možné využít v případě dobrovolnictví  vykonávaného zdravotnickými pracovníky při poskytování zdravotní péče.  Ustanovení § 1 odst. b) zákona o dobrovolnické službě uvádí, že se tento zákon  nevztahuje na činnosti, které nesplňují znaky dobrovolnické služby stanovené tímto  zákonem, i když jsou vykonávány dobrovolníky.  
  • Zdravotník vykonávající činnost podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách  získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu  zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších  předpisů, a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti  k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s  poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  pozdějších předpisů, se však nemůže stát dobrovolníkem ani podle  občanského zákoníku.  
  • Zdravotník, který má v současné době zájem vypomáhat, musí být  v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k poskytovateli zdravotních služeb (viz § 18 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách  a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů). 
  • Osoba, která má zájem vykonávat dobrovolnictví ve zdravotních službách může  zastávat pouze pomocné funkce, např. pomoc s úklidem, administrativní činnost  apod. Případně se může jednat o laickou činnost viz výše.

Souhrnné stanovisko DOBRO COVID – aktualizace, plné znění