Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s. se po roční pauze způsobené vytížením pomocí uprchlíkům z Ukrajiny vrátilo k tradičnímu oceňování nejlepších dobrovolníků města Děčín za uplynulý rok. S podporou Města Děčín tak ve středu 21.6.2023 uspořádalo v Knihovním sále Zámku Děčín slavnostní poděkování všem nominovaným dobrovolníkům a představilo jejich úžasnou práci veřejnosti.
V roce 2022 pomáhalo jen pod záštitou Dobrovolnického centra Slunečnice 66 evidovaných smluvních dobrovolníků, kteří celkem odpracovali 1.883,5 dobrovolnických hodin. Na ocenění mezi nejlepší dobrovolníky bylo vedle nominací Dobrovolnického centra nominováno z různých organizací dalších 12 dobrovolníků, kteří fungují v režimu neformálního dobrovolnictví. Jejich nominace potvrzují, že dobrovolnictví v Děčíně probíhá na široké platformě zájmových a veřejně prospěšných činností a jejich přínos pro město tak bude nesrovnatelně větší.
Hodnotící komise složená z náměstkyně primátora Ing. Bc. Anny Lehké, ředitelky Slunečnice Šárky L. Podrábské, vedoucí dobrovolnického centra Petry Baborové a zástupce odboru školství a kultury Bc. Martina Hrocha, vybíralo nejlepší dobrovolníky z přijatých 23 nominací. Komise nastavila pět základních kategorií podle oblastí, v nichž dobrovolníci působí:
1.) V kategorii Pomoc osobám v obtížné životní situaci cenu nejlepšího dobrovolníka této kategorie získává Jan Gorol (KS Jonáš) a poděkování za obětavou dobrovolnickou práci patří Jakubovi Šmídovi a Ladislavu Mrázikovi.
2.) V kategorii Pomoc uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny cenu nejlepšího dobrovolníka této kategorie získává Martina Strnadová (DC Slunečnice) a poděkování za obětavou dobrovolnickou práci patří Jiřímu Klaudymu, Vlastě Nádvorníkové, Dagmar Varcholové, Emě Oujezké a Taťáně Škorcové.
3.) V kategorii Pomoc osobám s postižením cenu nejlepšího dobrovolníka této kategorie získává Doubravka Dostálová (CDS Slunečnice) a poděkování za obětavou dobrovolnickou práci patří Kilian Paul, Ludmile Zdvíhalové, Kamile Bednaříkové a Nele Hegerové.
4.) V kategorii Pomoc seniorům cenu nejlepšího dobrovolníka této kategorie získává Růžena Smrčková (Home Care Valerie) a poděkování za obětavou dobrovolnickou práci patří Heleně Málkové.
5.) V kategorii Pomoc dětem s postižením cenu nejlepšího dobrovolníka této kategorie získává Klára Hozáková (Andělé bez křídel) a poděkování za obětavou dobrovolnickou práci patří Šimonovi Gellertovi, Tadeášovi Vinšovi, Petru Šafaříkovi, Světlaně Pleškové, Kateřině Hladišové a Denisovi Hellingerovi.
Komise chtěla za rok 2022 vyzdvihnout a poukázat především na dobrovolnickou práci velkého množství mladých lidí a ocenit jejich nasazení, a proto se rozhodla udělit mimořádnou společnou hlavní Cenu NADĚJE 10 mladým dobrovolníkům do 27 let: Ladislavu Mrázikovi, Emě Oujezké, Doubravce Dostálové, Kilian Paul, Kamile Bednaříkové, Nele Hegerové, Šimonovi Gellertovi, Tadeášovi Vinšovi, Petru Šafaříkovi a DenisoviHellingerovi.
Jejich práce je pro naše město nadějí, že jsme v dobrých rukách budoucích generací. Předsedkyně komise, náměstkyně primátora Anna Lehká, doslovně uvádí: „Dobrovolnictví je dar, a ne všichni jsme byli tímto darem obdařeni. Tento dar znamená, že obdarovaný je schopen obrovské pokory, sebedarování se druhému a zároveň obrovského sebezapření. O to více obdivuji právě tyto mladé lidi, kteří obětují v dnešní době plné lákadel a pozlátek, svůj volný čas, svůj prostor i své emoce někomu jinému, v podstatě cizímu člověku. A to naprosto nezištně, s otevřeným srdcem.“
Dárky od f. Valdemar Grešík – Natura s.r.o. a drobných dárců a květiny od květinářství Ad Albim spolu s plaketami ocenění předal dobrovolníkům primátor města Děčín Ing. Jiří Anděl, CSc.
Touto cestou ještě jednou všem dobrovolníkům velice děkujeme za jejich úžasnou činnost. Jsme rádi, že v Děčíně máme tolik skvělých a aktivních lidí.
Za Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s.
Petra Baborová
tel.: 739 355 705
dobrovolnictvislunecnice@seznam.cz