Máte ve svém dobrovolnickém týmu zaměstnance Skupiny ČEZ? Pokud ano, můžete prostřednictví Nadace ČEZ požádat o finanční podporu v rámci programu „Zaměstnanecké granty“. 

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ). Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky, atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují.

Pro rok 2021 je termín podávání žádostí stanoven od 1.3.2021 do 31.3.2021. A jaký je postup? Váš dobrovolník / zaměstnanec Skupiny ČEZ vyplní doporučení na Intranetových stránkách Skupiny ČEZ (nebo jej získá na vyžádání od Nadace ČEZ). Na základě tohoto doporučení vám na uvedenou emailovou adresu přijde zpráva s vygenerovaným odkaz pro vstup do online žádosti. Max. výše podpory je 30.000,- Kč a doba realizace projektu je možná do 31.12.2021.

Více informací o grantu, způsobu vyplnění a podání žádosti, najdete ZDE.