Tři podvečery spolu strávilo 10 dobrovolníků z různých koutů Ústeckého kraje, aby se dozvěděli více informací o dobrovolnictví a zároveň společně sdíleli své zkušenosti, nápady a podněty. Někteří z nich se jako dobrovolníci přihlásili v rámci pandemické výzvy, jiní jsou zkušenými dobrovolníky z různých oblastí. To vše, spolu se třemi zkušenými lektorky, vytvářelo atmosféru plnou dobrovolnické pohody. Jak na závěr kurzu uvedla jedna z účastnic, naše setkání byla „duševní masáží“ v této době. To vše se podařilo realizovat v online prostředí, kdy sezení u počítačů zpříjemňovaly různé online nástroje pro interaktivní komunikaci a práci.

A čemu se v průběhu společných setkání věnovali? Vysvětlení „dobrovolnických“ pojmů, pohled do dobrovolnické historie u nás i ve světě, co je smyslem a cílem dobrovolnictví, kde dobrovolníci nachází uplatnění a jak probíhá proces jejich zapojení, s tím související pravidla, práva, povinnosti, rizika i administrativní zajištění. Dobrovolníci zároveň společnými silami vytvářeli nové kampaně, jak oslovovat a vyhledávat dobrovolníky pro konkrétní organizace a zařízení. A v neposlední řadě bylo zajímavým tématem inkluzivní dobrovolnictví, neboť dobrovolnictví je opravdu pro všechny.

Autor:  Bc. Stanislava Hamáková, DiS.